Loading...

سیستم خنک کننده ی موتور خودرو (3)

سیستم خنک کننده ی موتور خودرو (3)

ریشه یابی ایرادات مربوط به سیستم خنک کننده ی موتور(قسمت سوم)

 

بنام خدا

داغ شدن بیش از حد موتور و یا در اصطلاح جوش آوردن ماشین، می تواند دلایل متعددی داشته باشد که برای رسیدن به دلیل اصلی تحت شرایط مختلف، می بایست ابتدا با سیستم خنک کننده موتور، آشنایی داشت و سپس عوامل و علایم بوجود آمده را بررسی نمود.

پیشنهاد می گردد جهت بهره مند شدن بهتر از مطالب سریالی و عدم پیش آمدن سوئ برداشت، مطالب اینچنینی را از قسمت اول دنبال کنید.

در قسمت یک این متن، تا حدی با بخشهای مختلف سیستم خنک کننده ی موتور و شیوه ی عملکرد آن آشنا شدیم و همانطور که در قسمت قبل بدان اشاره شد تمامی ایرادات این سیستم در نهایت منتج به بالارفتن درجه حرارت موتور خواهد شد، لذا همواره در طول رانندگی می بایست به نشانگر درجه حرارت موتور(در اصطلاح رایج آمپر آب) توجه داشته باشیم.

در قسمت دوم نیز با ایرادات مربوط به ترمواستات و عواقب ناشی از نقص در عملکرد این قطعه آشنا شدیم و در این قسمت نیز به یکی دیگر از ایرادات رایج سیستم خنک کاری موتور خواهیم پرداخت.

- مشاهده ی ایراد:

نشانگر درجه حرارت به آرامی بالا می رود و به سمت وضعیت قرمز میل می کند.

 

- مشاهده ی علائم:

فن ها با دور تند و به صورت نرمال در حال فعالیت می باشند.

شنیده شدن صدای فیس فیس از اطراف موتور و در برخی موارد مشاهده ی بخار در اطراف موتور.

مشاهده ی عدم وجود مایع خنک کننده در سیستم.

 

- نتیجه گیری:

وجود نشتی در نقطه ای از سیستم خنک کاری.

 

- اقدامات:

خاموش کردن موتور قبل از رسیدن نشانگر به وضعیت قرمز.

شارژ آب رادیاتور با در نظر گرفتن موارد ایمنی جهت پرهیز از سوختگی شدید.

بازدید ظاهری مسیر ورودی و خروجی رادیاتور و شلنگهای مربوطه تا محل اتصال به موتور از بابت مشاهده ی رنگ سبز.(ضد یخ تازه یا خشک شده)

حصول اطمینان از شل نبودن بست شلنگها

حصول اطمینان از سالم بودن محفظه ترمواستات

روشن کردن موتور و بررسی کردن قسمت زیرین موتور از بابت سرازیر شدن آب.

(چکه و یا شره آب از جلوی موتور می تواند مربوط به نقص در پمپ گردش آب باشد.(water pump) و ریزش آب از زیر موتور و اطراف آن می تواند چند دلیل عمده داشته باشد.شل بودن بست شلنگها، پاره و یا سوراخ شدن شلنگها، بیرون آمدن پولکی های پوسته ی موتور و یا ترک داشتن و فرسودگی پوسته ی موتور)

در صورت عدم مشاهده ی ریزش آب دنبال کردن صدای غیر طبیعی جهت پیدا کردن محل نشتی بخار که عمدتا می تواند بر اثر فرسودگی شلنگها صورت پذیرد که در این حالت در نزدیکترین مرکز تعمیراتی می بایست عیوب مشخص شده رفع گردد و تا رسیدن به محل مورد نظر می بایست آب رادیاتور مرتبا شارژ گردیده و در خودروهایی که نیاز به هواگیری سیستم خنک کننده وجود دارد، همانطور که در گذشته یدان اشاره کردیم ، هواگیری انجام شود.

اگر خروج آب از سیستم بر اثر خارج شدن پولک های پوسته موتور باشد، یا پولک در طول مسیر مفقود گردیده و یا در سینی باقی مانده است که در حالت دوم می توان با تمیز کردن سوراخ پولک و خود آن با افزودن مقداری چسب دوقلو و یا چسب آب بندی آنرا درجای خود مستقر نمود و با شارژ کردن آب سیستم تا اولین مرکز تعمیراتی به مسیر ادامه داد.

در صورت مفقود شدن پولک، و عدم برطرف سازی مشکل، موتور به هیچ عنوان روشن نگردد چرا که مایع خنک کننده در عرض چند ثانیه از سوراخ پولک خارج می شواد و ایرادات یاد شده در قسمتهای قبلی بلافاصله، متوجه موتور خواهد شد.
اگر خروج آب از پوسته سیلندر بر اثر ترک برداشتن سیلندر باشد، تا زمان بر طرف کردن این ایراد نباید موتور را روشن نمود ولی در شرایط اضطراری در جاده ها و یا جهت انتقال خودرو به تعمیرگاه می توان از چسبهای دوقلوی فلز، جهت چسباندن موقت قسمت ترک خورده استفاده نمود و پس از خشک شدن چسب و شارژ کردن آب رادیاتور و همچنین هواگیری سیستم، خودرو را به محل مورد نظر انتقال داد.

(چسب های مذکور در تمامی ابزار فروشی های سطح کشور یافت می شود)

در صورت عدم مشاهده نشتی و یا خروج آب به بیرون از موتور و سیستم خنک کاری، کم شدن آب سیستم بر اثر نشتی داخلی می باشد که واضح ترین علایم آن بد کار کردن موتور، خارج شدن بخار از اگزوز، وجود دود آبی و سفید در اگزوز بر اثر سوختن ضدیخ و قاطی شدن آب و روغن می باشد که تشخیص نفوذ آب به روغن از طریق مشاهده ی کف و حباب بر روی گیج نشانگر مقدار روغن روی موتور خواهد بود.

نشتی داخلی سیستم خنک کاری موتور عمدتا بر اثر ضعف عملکرد در واشر سرسیلندر صورت می پذیرد که ایرادات مربوط به واشر سر سیلندر در قسمتهای آتی بررسی خواهد شد.

 

 


نظرات

ارسال نظر