Loading...

خودروی پارک شده زیر آفتاب

خودروی پارک شده زیر آفتاب

سخنی با دوستان در فصل گرما زیر آفتاب داغ تابستان

بنام خدا

 

روزهای گرمیست و ملال آورتر هنگامی که مجبور به رانندگی در این گرمای طاقت فرسا می شویم، در این مواقع ابتدا سوییچ خودرو را برداشته و به همراه مدارک و تجهیزات لازم به سمت خودرو روانه می گردیم، ناگوار آن لحظه ایست که ماشین عزیزمان را در گوشه ای دنج از خیابان در حال آفتاب گرفتن مشاهده می کنیم، حال چه کسی توان برهم زدن حمام آفتاب او رادارد؟    لیکن چاره ای نیست و از سر اجبار مصدع اوقات وی شده و با اندکی تردید درب خودرو را بازنموده و با جبهه ای پرفشار از هوای گرم داخل خودرو مواجه می شویم و ماجرا از آنجایی داغتر می شود که با نشستن بر روی صندلی داغ خودرو ،  " آه" از نهاد آدمی بر مي آید.

 

نتیجه ی اخلاقی= در فصل گرما ،خودرو را داخل پارکینگ مسقف و یا حدالمقدور در سایه پارک کنیم  و در صورت فراهم نبودن هیچکدام از شرایط یاد شده می توان از سایبانهای پشت شیشه جهت جلوگیری از برخورد مستقیم آفتاب با داشبورد، فرمان ، صندلی و دیگر لوازم داخل اتاق خودرو، استفاده نمود.

 

 


نظرات

ارسال نظر