Loading...

خودرو از دیرباز تا زندگی امروزی

خودرو از دیرباز تا زندگی امروزی

تفکر انسان در تسهیل رفت و آمد از دیرباز تا ساخت و استفاده در امروز

بنام خدا

در قسمتی از رمان ایلیاد اثر هومر، هفاستوس (خدای آتش و فلز) یک سه‌چرخهٔ متحرک می‌سازد و این شاید اولین ایده ی مکتوب ساخت وسیله نقلیه ایست که جهت حرکت نیازی به نیروی انسان یا حیوان ندارد و این امر نشانگر تفکر انسان است از دیرباز جهت تسهیل در آمد و شد.

اگر از آرزوهای لئوناردو داوینچی و تلاشهایش در این وادی که در طراحی هایش به ثبت رسیده بگذریم، به ساخت اولین نمونه های اتومبیل در اواخر قرن هجده میلادی خواهیم رسید که قدرت مورد نیاز جهت جابجایی را از موتورهای برون سوز بخار تامین می نمودند.

تلاش در عرصه ی تسهیل در رفت و آمد بدانجا رسید که در اواخر قرن نوزده میلادی، ماشین به عنوان یک وسیله جهت جابجایی انسان در اروپا به کار گرفته شد و پس از سفرهای پادشاه وقت ایران به اروپا و مشاهده ی ایفای نقش خودرو در جابجایی،یک دستگاه اتومبیل فورد توسط مظفرالدین شاه قاجار از بلژیک خریداری گردید.

از ورود اولین وسیله نقلیه ی موتوری به ایران کمی بیش از یک قرن می گذرد و این اتفاق در دوران سلطنت قاجار در سال 1901 میلادی به دستور مظفرالدین شاه صورت پذیرفت تا کالاسکه ی دودی مقدمه ای باشد جهت آشنایی ایرانیان با خودرو و پیدایش سبک جدیدی از زندگی .

در ادامه از سال 1920 میلادی مصادف با 1300 خورشیدی واردات خودرو به ایران از کشورهای آمریکا و انگلیس افزایش یافت تا در سال 1346 خورشیدی، اولین خودروی ساخته شده در شرکت ایران ناسیونال با نام پیکان تحت لیسانس شرکت تالبوت انگلستان، وارد بازار مصرف خودرو در ایران گردد.

پیکان،اولین خودروی تولید شده در ایران بود و این خودروی به واقع جان سخت که در نوستالژی بیشتر ایرانیان جای دارد، در سال 1383 خورشیدی وارد موزه شد و اکنون پس از گذشت حدود نیم قرن از تولید اولین خودرو در ایران، کمتر خانواده ایست که در شهر های بزرگ، خودرویی را تحت تملک خویش نمی بیند.

امروزه کاربری خودرو از منظر دارندگان آن، دسته بندی های متفاوتی دارد، برخی نقش آنرا در زندگیشان صرفا جهت حمل و نقل و جابجایی توصیف می کنند و برخی دیگر آنرا وسیله ای برای خودنمایی قرار داده اند، این وسیله برای عده ای قاتق نان بوده و متاسفانه برای عده ای قاتل جان، و هستند کسانی که به این وسیله ی آهنی عشق می ورزند و در بسیاری از صحنه های زندگیشان، ماشین ، نقش اول را ایفا می کند و بسیارند کسانی که در رویاهایشان بر خودروهای لوکس سوار می باشند.

نقش خودرو در زندگی امروزی انکار ناپذیر است، نگاه شما به این ساخته ی دست بشر، چگونه می باشد؟


نظرات

ارسال نظر